CHÍNH SÁCH HOÀN/ HUỶ

1. Chính sách huỷ đơn:

Việc huỷ đơn nên được thông báo trước khi đơn hàng được chuyển sang đơn vị vận chuyển

  • Đối với những đơn hàng chưa được giao cho đơn vị vận chuyển, iPhukien Shop sẽ hoàn trả 100% giá trị khách đã thanh toán trước đó (nếu có)
  • Đối với những đơn hàng đã được giao cho đơn vị vận chuyển, iPhukien Shop sẽ hoàn trả giá trị khách đã thanh toán trước đó (nếu có) và trừ đi khoản phí giao hàng theo bảng giá của đơn vị vận chuyển trên

2. Chính sách hoàn hàng

  • Đối với các sản phẩm lỗi từ phía iPhukien, shop có trách nhiệm thanh toán hoàn toàn chi phí vận chuyển đối với đơn hàng
  • Đối với các sản phẩm lỗi không từ phía iPhukien như khách đổi ý, không còn nhu cầu sử dụng,...khách vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều theo bảng giá của đơn vị vận chuyển